top of page
Home Goods and Furniture

BI'KUTUKAHVE POLITIKALARI

Bi'kutukahve olarak müşterilerimizin tekrar tekrar bizi tercih etmelerini sağlayacak, keyifli bir alışveriş deneyimi yaşamalarını istiyoruz. Bu nedenle, mağaza politikalarımızın adil, açık ve şeffaf olması gerektiğine inanıyoruz. Aşağıda gizlilik ve mesafeli satış politikamızı bulabilirsiniz. Aradığınız bilgiyi bulamamanız halinde lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Gizlilik Politikası

Kredi Kartı Güvenliği

Bi’kutukahve, bir abonelik sistemi olduğu için girdiğiniz kredi kart bilgileri BDDK lisanslı veri merkezleri tarafından saklanmaktadır. Aboneliğinizi oluştururken girmiş olduğunuz kart bilgilerinizin ASLA bizim tarafımızdan tutulmamaktadır. Ödeme altyapısı için alanında en iyi şirketlerden biri olan İyzico ile çalışmaktayız. 

Ziyaretçi Bilgilerinin Gizliliği

Bi’kutukahve, abonenin tüm bilgilerini sadece sipariş amacıyla almakta, ihtiyacı olmayan bilgileri asla abonesine sormamaktadır. Siparişin dışında aboneyi tanımak için yapılan bilgi edinme ve değerlendirme anketlerine katılım tamamen kullanıcının inisiyatifine bağlıdır. Bi’kutukahve, kullanıcıların hiçbir bilgisini üçüncü parti kişilerle asla paylaşmaz veya satmaz. Bizimle paylaştığınız adres, telefon ve mail bilgileriniz tarafımızca güvence altındadır. Bi’kutukahve, abonelerine kendi kampanya ve haberlerini paylaşmak adına tercihen mail göndermektedir. Kayıt olan her kullanıcımız, kullanıcı sözleşmesi dahilinde bu mailleri otomatik olarak almayı kabul eder. 


Çerez Politikası

Bi’kutukahve, ziyaretçi verileri oluşturması adına kullandığınız taracıyı, çözünürlük, işletim sistemi gibi bilgileri edinebilir. Bunlar tamamen kullanımı daha iyi hale getirmemiz için toplanan verilerdir. Ziyaretçilerden bu tarz veriler Google’ın kendi sistemleri üzerinden toplanmakta ve Google üzerinde güvenle depolanmaktadır. — 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme 07.04.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Şirketimiz Veri Sorumlusu sıfatına sahip olup bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükler yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede üyelik sıfatınız devam ettiği müddet boyunca kişisel verileriniz işbu Kanun çerçevesinde Şirketimiz tarafından muhafaza edilip vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenecektir. Belirtmek isteriz ki; Kişisel Verileriniz sizlere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak, ürün ve hizmetlerimize ilişkin pazarlama, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek ve ticari faaliyetlerini geliştirmek amaçlarıyla tarafımızca kullanılabilecektir. Bu kapsamda dilediğiniz zaman Kanunun 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen müşterilerimiz;

  • Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,

  • Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

www.bikutukahve.com ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda Satış Sözleşmesidir.

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:
Ünvanı : Duru Biyoteknoloji Gıda Medikal Sanayi ve Tic. Ltd.Şti. İnternet adresi: http://www.bikutukahve.com

Adresi : Altıntepe mh. Galipbey cad. Meşe sok. 18/2 Maltepe/ İSTANBUL
Telefon : 0 (850) 241 74 12

1.2-ALICI:
Adı/soyadı/Ünvanı:
Adresi :
Telefon:
Email:

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.bikutukahve.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünün / ürünlerin temel özellikleri www.bikutukahve.com adresindeki ürün sayfasında açıklanmaktadır. Ürünün / Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli aşağıda belirtildiği gibidir. 

İş bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

Ürün Açıklaması       Adet    Fiyatı  KDV 
Renk ve Beden
ÜRÜNÜN TÜM VERGİLER DAHİL TESLİM FİYATI

Ödeme Şekli: Teslimat Adresi: Teslim Edilecek Kişi: Fatura Adresi:

MADDE 4- ÜRÜNÜN TESLİMİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER 
4.1. Sözleşme konusu ürünün teslimatı, stoğun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI`nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, ürünü siparişinden itibaren en geç yasal 30 (Otuz) günlük süre içinde ALICI'nın ön bilgilendirme formunda ve işbu sözleşmede teslimini talep etmiş olduğu adreste kendisine veya belirttiği kişi/kuruluşa teslim eder. 
4.2. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 
4.3. Teslimat masrafları ALICI`ya aittir. Teslim anında ALICI`nın veya teslimatın yapılmasını istediği kişinin/kuruluşun adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlerden SATICI sorumlu değildir. 
4.4. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesi, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. 
4.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için “Ön Bilgilendirme Formu”nun ve işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmış olması ve ürün(ler) bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6.  Ürünün kurye firması tarafından SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlerden SATICI sorumlu değildir.

5. ALICI'NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

5.1. ALICI, www.bikutukahve.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünlerin temel niteliklerine, satış fiyatına, ödeme şekline ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olarak elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. 
5.2. ALICI, bildirdiği teslimat adresine ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICI'ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir. 
5.3. Ürünün ALICI'ya tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde SATICI'ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI'ya aittir.

5.4. Ürünün ALICI'ya tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde SATICI'ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

5.5. Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

5.6. ALICI`nın kredi kartı ile ödeme yaparak verdiği siparişi cayma hakkını kullanarak veya işbu sözleşmede belirtilen başka herhangi bir sebeple iptal etmesi halinde, ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI'nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI'yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.  
6.2. SATICI, ALICI'nın hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde (7. maddede sayılan cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler dışında) sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve ALICI'nın cayma bildiriminin SATICI veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde ürünü iade edebileceğini kabul ve beyan etmektedir. SATICI, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde bedel iadesi işlemini tüketicinin satın alma yöntemine uygun olarak gerçekleştirecektir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır.6.3. SATICI ürünün ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI'ya bildirir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel 14 (ondört) gün içinde iade edilir.

7. CAYMA HAKKI

ALICI; ürün satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI'ya aittir. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI'ya yazılı bildirimde bulunulması yeterli olmakla birlikte cayma hakkının kullanıldığının ispatı ALICI'ya aittir. Kullanım talimatlarına aykırı olarak kullanılan, ALICI'nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.

Cayma hakkının kullanılması halinde;

a. 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün faturası, (Fatura aslı gönderilmezse, ALICI'ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) 
b. İade formu, 
c. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir. 
ALICI, cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) günlük süre içerisinde ürünü SATICI'ya iade etmekle yükümlüdür. SATICI da cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde bedel iadesi işlemini tüketicinin satın alma yöntemine uygun olarak gerçekleştirecektir. ALICI, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmeliklere aykırı hareket etmesi halinde SATICI'nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

8. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI'dan talep edebilir ve her koşulda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

9. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca ilan edilen değere kadar tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

10. YÜRÜRLÜK

www.bikutukahve.com üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin www.bikutukahve.com üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI

Duru Biyoteknoloji Gıda Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.

ALICI

Adı Soyadı : 

Tarih:

Mağaza Politikası: Mağaza Politikası
bottom of page